เรดิโอปาร์ตี้ที่นี่ลำปาง FM 105.0 MHz : โดยดีเจหนานเอ คนบ่เก่าเข้าบ่ต๋าน ติดต่อโฆษณาโทร : 083-5795219

← กลับไป เรดิโอปาร์ตี้ที่นี่ลำปาง FM 105.0 MHz : โดยดีเจหนานเอ คนบ่เก่าเข้าบ่ต๋าน ติดต่อโฆษณาโทร : 083-5795219