ผังรายการ

ผังรายการ

สถานีวิทยุ Radioparty@lampang FM.105.0MHz.

วันเสาร์-อาทิตย์

เวลา

ชื่อรายการ

นักจัดรายการ

หมายเหตุ

05.00-07.00น

รายการลูกทุ่งเสือแม่ลูก

DJระพิน เตมียะ

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

07.00-08.00น.

ข่าวอสมท./รายการสตริงยามเช้า

DJก๋วยเตี๋ยว

นานาสาระ(มณฑลทหารบกที่ 32)

08.00-10.00น.

รายการลูกทุ่งเรดิโอ

DJอ้อยสุชีรา

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

10.00-12.00น.

รายการต้อมอู้หมู่เฮาจาวล้านนา

DJหนานเอ คนบ่เก่าเข้าบ่ต๋าน

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

12.00-13.00น.

ข่าวอสมท./รายการลูกทุ่งเสือแม่ลูก

DJหนานเอ คนบ่เก่าเข้าบ่ต๋าน

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

13.00-16.00น.

รายการมนต์เพลงลูกทุ่ง

DJอาชัย คนเมืองวัง

นักจัดรายการวิทยุ/นานาสาระ(มณฑลทหารบกที่ 32)

16.00-18.00น.

รายการเสน่ห์ล้านนา

DJธนวัฒน์ ตนเมือง

นักจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

18.00-20.00น.

รายการลูกทุ่งเสือแม่ลูก

DJสาวแอมหน้ามนคนล้านนา

นักจัดรายการวิทยุ/(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

20.00-22.00น.

รายการเปิดกรุเพลงเก่า

DJภูพันธ์ นครพิงค์

นักจัดรายการวิทยุ/นานาสาระ

22.00-24.00น.

รายการพากินพาเที่ยวเมืองลำปาง/ปิดสถานี

DJอำพรรณ อมรไตรศรี

นักจัดรายการวิทยุ/อป.มช.ลำปาง

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา

ชื่อรายการ

นักจัดรายการ

หมายเหตุ

05.00-07.00น

รายการลูกทุ่งเสือแม่ลูก

DJระพิน เตมียะ

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

07.00-08.00น.

ข่าวอสมท./รายการลูกทุ่งยามเช้า

DJหนุ่มน้อยหน้ามน

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

08.00-10.00น.

รายการลูกทุ่งเรดิโอ

DJอ้อยสุชีรา

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

10.00-12.00น.

รายการต้อมอู้หมู่เฮาจาวล้านนา

DJหนานเอ คนบ่เก่าเข้าบ่ต๋าน

นักจัดรายการวิทยุ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

12.00-13.00น.

ข่าวอสมท./รายการลูกทุ่งเสือแม่ลูก

DJหนานเอ คนบ่เก่าเข้าบ่ต๋าน

นักจัดรายการวิทยุ/(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

13.00-15.00น.

รายการเสน่ห์ล้านนา

DJธนวัฒน์ ตนเมือง

นักจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

15.00-17.00น.

รายการเกษตรปาตี้

DJอ.ประสิทธิ์

นักจัดรายการวิทยุ/นานาสาระ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)

17.00-20.00น.

รายการเรดิโอปาตี้

DJสาวแอมหน้ามนคนล้านนา

นักจัดรายการวิทยุ/อป.มช.ลำปาง

20.00-22.00น.

รายการเปิดกรุเพลงเก่า

DJภูพันธ์ นครพิงค์

นักจัดรายการวิทยุ/นานาสาระ

22.00-24.00น.

รายการพากินพาเที่ยวเมืองลำปาง/ปิดสถานี

DJอำพรรณ อมรไตรศรี

นักจัดรายการวิทยุ/นานาสาระ(ใบผู้ประกาศภาษากลาง)